Makas Dil Ucu Kilidi

S49 ve UIC 60 ray tipleri için uygulanabilir. Makas dil ucu kilidi 3 kısımdan oluşur. Raya
bağlanan kısım Gövde ve raya sıkma Saplaması ve kilitleme Çubuğudur.
Makaslarda makas dil ucu dediğimiz makasın açılan kısmının hareket yönünü kilitleyerek,
makasın istemsiz çevrilmesini engelleyen mekanik kilit tertibatıdır