Seyir Teli Düzeltme

SEYİR (KONTAK) TELİ DÜZELTME

Katener Kontak (seyir) teli, Gerek YHT hatlarında gerekse Konvansiyonel hatlarda seyir (kontak) teli dış etkenler veya pantograf hareketlerinden meydana gelecek  deformasyon gibi durumlarda doğrusallığını kaybeder. Bu durum Elektrikli Tren Pantograflarında hasara ve dolayısıyla Katener sistemlerinin çok daha büyük arıza ve hasara neden olabilir. Bu aparat  sayesinde kontak teline tekrar doğrusallık kazandırılır.Tüm Raylı sistemli işletmelerde kullanılabilir. Hareketli kısım ile araya giren  tele doğrusallık verilebilir.

Basit kurulum

  • 100-120-150 mm² nominal kesit alanına sahip seyir tellerine uygun
  • Korozyona dayanıklı sağlam gövde
  • Kestamit malzeme yapısı
  • Yaklaşık 6 kg