Dinamometre

Katener hatlarında portör, seyir, toprak teli, geri dönüş iletkeni gibi direkler arası veya etaplar arası gerdirmelerde kullanılanılır.  Ekranda kaç kg. ile çektiğinizi görebilirsiniz.

Tek tel çektirmeleri için 2 ton çift tel (portör,seyir) çektirmeler için en az 3 ton tavsiye etmekteyiz.